Vindmøller er grøn energi

Der tales meget om grøn energi, i disse tider. Der skal tænkes mere på klimaet, for der er mange energikilder der forurener. Det kræver en omstilling, både i tanker , men ligeledes i adfærd. I Danmark er vi godt med, når det gælder grøn energi. Mange steder kan man se vindmøller, der bidrager med vigtig energi, til det danske samfund. Man er nødt til at tænke ud af boksen, når et land som Danmark gerne vil fremstå som et land der gerne vil kæmpe for et bedre klima.
Når man skal sikre vindmøller mod lynnedslag, kræves der lightning protection systems, så man kan mindske eller helt undgå, skader som et lyn kan forårsage på en vindmølle. Ved opsætning af lightning strike protection kræver det nogle solide faglige kompetencer, for at arbejde med dette. Se mere på https://www.polytech.com/products-solutions/lightning-protection/ vedrørende wind turbine strike lightning protection.

At sikre vindmøller mod lynnedslag

Når man snakker om lightning protection systems, er det også vigtigt, at der løbende bliver vedligeholdt, på netop lightning strike protection. Ved wind turbine lightning strike protection, er der også servicetjek, der bliver lavet på vindmøllerne. Dette er, for at sikre, at alt fungerer som det skal, på de vindmøller, der er opstillet i Danmark. Servicetjek er vigtigt, da man har at gøre med et produkt, hvor det kan få fatale konsekvenser, såfremt man ikke opdager skader, slid eller andre fejl på vindmøllen.
Vejr og vind i Danmark, er således også med til at præge den måde vindmøllen agerer på. Således kan der være diversitet, i forhold til hvilket område vindmøllen er placeret i. Polytech har derfor skabt en forkantbeskyttelse, så vindmøllerne er sikret bedre mod regn, hagl, sand og andre luftbårne partikler. Der arbejdes derudover med FN´s verdensmål, hvor man især har fokus på Sundhed & Trivsel samt Ansvarligt Forbrug. Klik ind på Polytech, og læs mere om lightning strike protection.

Udgivet i Industri og Erhverv.